Barnkonventionen

FNs barnkonvention antogs av FNs generalförsamling 20 november 1989. Barnkonventionen består av 4 huvudprinciper och 54 artiklar. Av de 54 artiklarna är 41 st så kallade ”sakartiklar” vilka slår fast barnens rättigheter.

Barnkonventionens 4 huvudprinciper

  • Alla barn har lika samma rättigheter och värde
  • Barnens bästa ska komma först
  • Varje barn har rätt att överleva, leva och växa
  • Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter
Annons:

Skriv en recension, omdöme eller kommentar...